Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα EIF AGRI

Πρόγραμμα χρηματοδότησης EIF AGRI (ESIF EAFRD) στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ)

Στήριξη επιχειρήσεων

του αγροτικού κλάδου

Ευνοϊκοί όροι

τιμολόγησης

Χρηματοδότηση

με μειωμένες εξασφαλίσεις

Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ) παρέχουμε χρηματοδότηση για επενδυτικές ανάγκες και κεφάλαιο κίνησης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων. Έτσι ενισχύουμε τον αγροτικό τομέα και αναγνωρίζουμε τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ενταχθείτε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης EIF AGRI στο πλαίσιο του ΤΕΑΑ

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος χρηματοδότησης EIF AGRI στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας από την Eurobank.

Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά για το πρόγραμμα χρηματοδότησης EIF AGRI στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

EIF AGRI Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οι χρηματοδοτήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος επωφελούνται από την εγγύηση που χορηγείται από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτείται από παρεχόμενα κεφάλαια του Ελληνικού κράτους, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση γεωργών, κτηνοτρόφων και μεταποιητικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, ώστε να αναπτύξουν τις εκμεταλλεύσεις ή τις επιχειρήσεις τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.

Video: Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σου φαίνονται πολύπλοκα; Έλα να σου τα κάνουμε απλά.

Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σου φαίνονται πολύπλοκα; Έλα να σου τα κάνουμε απλά.

 
 
Δείτε επίσης