Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δάνειο αγροτικού εξοπλισμού

Δάνειο αγροτικού εξοπλισμού

Έως 80%
χρηματοδότηση
Χωρίς
χρονοβόρες διαδικασίες
Ευελιξία
στην αποπληρωμή
Με το δάνειο αγροτικού εξοπλισμού χρηματοδοτούμε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις για την αγορά γεωργικών μηχανημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού μέσω δικτύου συνεργαζόμενων με την Eurobank εταιρειών. Έχετε ευελιξία στο ποσό και τον χρόνο αποπληρωμής των δόσεων.

Πώς χρηματοδοτούμε τον αγροτικό εξοπλισμό σας

Ποσό δανείου

Χρηματοδοτούμε την αγορά του αγροτικού εξοπλισμού σας με ποσά από 10.000€ έως 100.000€.

Το ποσό του δανείου σας φτάνει έως και το 80% της συνολικής αξίας του σχετικού τιμολογίου πώλησης.

Διάρκεια

Το δάνειό σας έχει διάρκεια έως 60 μήνες.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο με βάση το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικού Εξοπλισμού (ΒΕΕΕ).

Τα επιτόκια επιβαρύνονται με 0,12%, με την εισφορά του Ν.128/1975.

Εξόφληση δανείου

Η εξόφληση του κεφαλαίου του δανείου σας γίνεται σύμφωνα με τις εισπράξεις της επιχείρησής σας και την εποχικότητα του κλάδου σας.

Ο υπολογισμός και η εξόφληση των τόκων του δανείου γίνεται κάθε 6 μήνες.

Αποκτήστε δάνειο αγροτικού εξοπλισμού

Ελάτε σε ένα κατάστημά μας για να ενημερωθείτε για τη χρηματοδότηση αγοράς του αγροτικού εξοπλισμού σας.

Βρίσκω κοντινό κατάστημα

 
 
Δείτε επίσης