Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, παρέχουμε χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικές ανάγκες, με μειωμένες εξασφαλίσεις και ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης.

   
Χρηματοδότηση InvestEU RRF SME Competitiveness ‒ Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU

Χρηματοδότηση InvestEU RRF SME Competitiveness ‒ Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU

Με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα καλύπτετε τις χρηματοδοτικές ανάγκες σας και ενισχύετε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας.

Με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, αποκτάτε:

  • Κεφάλαιο κίνησης
  • Χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια

Ενημερώνομαι για το πρόγραμμα

Χρηματοδότηση InvestEU RRF SME Competitiveness ‒ Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU
Ταμείο Εγγυοδοσίας – ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) με την εγγύηση του ΕΤαΕ

Ταμείο Εγγυοδοσίας – ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) με την εγγύηση του ΕΤαΕ

Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στηρίζουμε την επιχειρηματική επανεκκίνηση και ανάκαμψη, με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Παρέχουμε χρηματοδότηση για τα επενδυτικά σχέδια και τις ανάγκες υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕ) ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF).

Ενημερώνομαι για το πρόγραμμα

Ταμείο Εγγυοδοσίας – ESIF ERDF Greece Guarantee Fund (EEGGF) με την εγγύηση του ΕΤαΕ
Πρόγραμμα χρηματοδότησης EIF AGRI (ESIF EAFRD) στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ)

Πρόγραμμα χρηματοδότησης EIF AGRI (ESIF EAFRD) στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ)

Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων.

Με την εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, παρέχουμε χρηματοδότηση για:

  • Κεφάλαιο κίνησης
  • Επενδυτικές ανάγκες

Έτσι, ενισχύουμε τον αγροτικό τομέα και αναγνωρίζουμε τη συμβολή του στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ενημερώνομαι για το πρόγραμμα

Πρόγραμμα χρηματοδότησης EIF AGRI (ESIF EAFRD) στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ)