Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF) της ΕΑΤ

Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF) της ΕΑΤ

Χρηματοδότηση
για επενδυτικά σχέδια
Μειωμένες
εμπράγματες εξασφαλίσεις 
Προνομιακή  
τιμολόγηση 
Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και παρέχουμε δάνειο για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022. Με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας DeLFI GF της ΕΑΤ, σας χρηματοδοτούμε για το μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής σας ή/και για το μέρος της επιχορήγησης. Επενδύετε σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή/και σε μηχανολογικό εξοπλισμό, και καλύπτετε μισθολογικές δαπάνες για νέες θέσεις εργασίας. Έτσι, υλοποιείτε τα επενδυτικά σχέδιά σας και αναπτύσσετε την επιχείρησή σας.

Αξιοποιήστε το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ταμείο Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF) της ΕΑΤ

Επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο, για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF) της ΕΑΤ.

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας από την Eurobank.

 
 
Δείτε επίσης