Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Knock-Out Forward

Knock-Out Forward

Ευνοϊκότερη ισοτιμία
από της αγοράς εκείνη τη στιγμή
Κατοχύρωση ισοτιμίας
για μελλοντική ημερομηνία
Προγραμματισμός αναγκών
σε ξένο νόμισμα
Με Knock-Out Forward κατοχυρώνετε μια ισοτιμία για συγκεκριμένη ημερομηνία που είναι ευνοϊκότερη από τις συνθήκες της αγοράς εκείνη τη στιγμή, αλλά αναλαμβάνετε τον κίνδυνο ακύρωσης της συναλλαγής εάν η ισοτιμία κινηθεί πέρα από ένα προκαθορισμένο όριο απενεργοποίησης (Knock-Out Barrier).

Αποκτήστε το Knock-Out Forward

Για να κατοχυρώσετε ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία για συγκεκριμένη ημερομηνία με συμφωνία Knock-Out Forward, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας στην Eurobank.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Global Markets:

Δείτε τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες συναλλάγματος.