Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Flexible Forward

Flexible Forward

Κατοχύρωση ισοτιμίας
για συγκεκριμένο διάστημα
Ευελιξία
στον χρόνο διακανονισμού
Προγραμματισμός αναγκών
σε ξένο νόμισμα
Με Flexible Forward κατοχυρώνετε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για συγκεκριμένο διάστημα και ποσό. Μέσα στο διάστημα αυτό μπορείτε να επιλέξετε πότε θέλετε να μετατρέψετε συνάλλαγμα με τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία που κατοχυρώσατε και για ποιο ποσό.

Αποκτήστε το Flexible Forward

Για να κατοχυρώσετε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία με ευελιξία στον χρόνο διακανονισμού με συμφωνία Flexible Forward, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας στην Eurobank.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Global Markets:

Δείτε τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες συναλλάγματος.