Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Interest Rate Swap

Interest Rate Swap

Ανταλλαγή επιτοκίων
σταθερού / κυμαινόμενου
Προστασία
από τις μεταβολές των επιτοκίων
Με βάση τις ανάγκες σας
και τις συνθήκες της αγοράς
Με συμφωνία Interest Rate Swap ανταλλάσσετε το κυμαινόμενο επιτόκιο του δανείου σας με σταθερό ή αντίστροφα, χωρίς να αλλάζουν οι όροι του δανείου. Έτσι μπορείτε να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από ενδεχόμενη μεταβολή του επιτοκίου.

Αποκτήστε το Interest Rate Swap

Για να ανταλλάξετε το επιτόκιο του δανείου σας με συμφωνία Interest Rate Swap, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας στην Eurobank.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Global Markets:

Δείτε τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες επιτοκίων.