Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Interest Rate Cap

Interest Rate Cap

Όριο προστασίας
από άνοδο των επιτοκίων
Δυνατότητα αξιοποίησης
πτώσης των επιτοκίων
Με βάση τις ανάγκες σας
και τις συνθήκες της αγοράς
Με συμφωνία Interest Rate Cap κατοχυρώνετε ένα όριο προστασίας (Cap) από την άνοδο του επιτοκίου αναφοράς του δανείου της επιχείρησής σας έναντι ετήσιου ασφαλίστρου (premium). Έτσι την προστατεύετε από ενδεχόμενη άνοδο του επιτοκίου αναφοράς πάνω από αυτό το όριο στο μέλλον. Παράλληλα, μπορείτε να επωφελείστε από πιθανή κίνηση του επιτοκίου αναφοράς χαμηλότερα από αυτό ή παραμονή του σε αυτό.

Αποκτήστε το Interest Rate Cap

Για να κατοχυρώσετε όριο προστασίας από την άνοδο του δανειακού επιτοκίου σας με συμφωνία Interest Rate Cap, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας στην Eurobank.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Global Markets:

Δείτε τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες επιτοκίων.