Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Interest Rate Knock-Out Cap

Interest Rate Knock-Out Cap

Κατοχύρωση
ανώτατου επιτοκίου αναφοράς
Προστασία
μέχρι ένα όριο απενεργοποίησης
Με βάση τις ανάγκες σας
και τις συνθήκες της αγοράς
Με συμφωνία Interest Rate Knock-Out Cap κατοχυρώνετε ένα ανώτατο επιτόκιο αναφοράς για το δάνειο της επιχείρησής σας έναντι ετήσιου ασφαλίστρου (premium). Προστατεύεστε από ενδεχόμενη άνοδο του επιτοκίου πάνω από αυτό το όριο προστασίας επιτοκίου (Cap) και μέχρι ένα όριο απενεργοποίησης (Knock-Out Barrier) της συμφωνίας.

Αποκτήστε το Interest Rate Knock-Out Cap

Για να κατοχυρώσετε όριο προστασίας από την άνοδο του δανειακού επιτοκίου σας μέχρι ένα όριο απενεργοποίησης με συμφωνία Interest Rate Knock-Out Cap, επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας που εξυπηρετεί την επιχείρησή σας στην Eurobank.

Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τη Διεύθυνση Global Markets:

Δείτε τα πλεονεκτήματα που κερδίζετε με τις υπηρεσίες επιτοκίων.