Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρωτοπόρες εταιρείες και στρατηγικοί εταίροι μοιράζονται μαζί σας τις βέλτιστες πρακτικές τους σε online workshop. Τα workshop του Digital Academy for Business είναι αποκλειστικά για τους πελάτες της Eurobank και προσφέρονται δωρεάν.
   

Πρακτικός Οδηγός εφαρμογής κριτηρίων Εταιρικής Διακυβέρνησης

14.12.2022 | Online

Μάθετε πώς μπορεί η επιχείρησή σας να εφαρμόσει κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης ESG στο πλαίσιο λειτουργίας της, ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να παράγει αξία μακροπρόθεσμα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Ανασκόπηση Προγράμματος Digital Academy for ESG/Πρόγραμμα 2023
 • Keynote Speech
 • Governance Perspective I: Διαφάνεια και Κανονιστικό Πλαίσιο/CSRD
 • Governance Perspective II: Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στις ΜΜΕ
 • The Investor Perspective
 • Panel Discussion με θέμα Sustainability

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο workshop online στις 14.12.2022, 16:00-18:00.

Το workshop ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων

22.11.2022 | Online

Ανακαλύψτε πως μπορείτε να εκδίδετε και να αποστέλλετε τα τιμολόγιά σας στην αρμόδια αναθέτουσα αρχή μόνο ηλεκτρονικά. Στο online workshop του Digital Academy θα σας προσφέρουμε χρήσιμες συμβουλές για:

 • Την προσαρμογή της επιχείρησής σας στη νέα διαδικασία.
 • Την προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησής σας.
 • Τη διαδικασία της ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής τιμολογίων.

Το workshop ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Κλιματισμός ξενοδοχειακών χώρων

25.10.2022 | Online

Ανακαλύψτε λύσεις για τη βιώσιμη λειτουργία κλιματισμού σε ξενοδοχειακούς χώρους. Στο online workshop του Digital Academy θα σας προσφέρουμε χρήσιμες συμβουλές για να επιλέξετε και να χρηματοδοτήσετε ολοκληρωμένες λύσεις για:

 • Κλιματισμό δωματίων και κοινόχρηστων χώρων.
 • Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
 • Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης.

Το workshop ολοκληρώθηκε με επιτυχία.