Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρωτοπόρες εταιρείες και στρατηγικοί εταίροι μοιράζονται μαζί σας τις βέλτιστες πρακτικές τους σε online workshop. Τα workshop του Digital Academy for Business είναι αποκλειστικά για τους πελάτες της Eurobank και προσφέρονται δωρεάν.
   

Εισαγωγή στον κόσμο του Corporate Treasury

Πέμπτη 08.06.2023, 15.00-16.00 | Online

Ανακαλύψτε πώς λειτουργεί το Corporate Treasury και τι προσφέρει στη διαχείριση διαθεσίμων και μετρητών, την εταιρική χρηματοδότηση και τον προγραμματισμό ρευστότητας και διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Δείτε πώς μπορεί να λειτουργήσει το Treasury στην επιχείρησή σας και πώς μπορεί να προσθέσει αξία στην στρατηγικό σχεδιασμό. Ενδεικτικά, θα ενημερωθείτε για:

 • Τον ρόλο του Treasurer
 • Το πεδίο εφαρμογής και τους στρατηγικούς στόχους
 • Τη δημιουργία επιτυχημένου Corporate Treasury
 • Τις βασικές ευθύνες του Corporate Treasury
 • Τη δομή του Treasury μέσα στην επιχείρηση και τα οφέλη της κεντροποίησης

Δηλώνω συμμετοχή στο workshop

e-Commerce 360° – Fundamentals & Advanced

11.05.2023 έως 28.06.2023 | Online

Η ΕΥ Ελλάδος και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της σάς μαθαίνουν πώς να διαχειρίζεστε με επιτυχία το e-shop σας και να χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά τα εργαλεία του digital marketing.

 • Fundamentals: Βασικές αρχές e-Commerce και εργαλεία digital marketing – Από 11.05.2023 έως 17.05.2023
 • Advanced: Εξειδικευμένες τεχνικές για βελτίωση λειτουργιών e-shop και διευρυμένη χρήση καναλιών digital marketing – Από 29.05.2023 έως 28.06.2023

Μπορείτε να συμμετάσχετε online σε όσα workshop σάς ενδιαφέρουν. Δεν είναι απαραίτητο να έχετε παρακολουθήσει προηγούμενο κύκλο.

Δηλώνω συμμετοχή στο workshop

Πρακτικός Οδηγός εφαρμογής κριτηρίων Εταιρικής Διακυβέρνησης

14.12.2022 | Online

Μάθετε πώς μπορεί η επιχείρησή σας να εφαρμόσει κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης ESG στο πλαίσιο λειτουργίας της, ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να παράγει αξία μακροπρόθεσμα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Ανασκόπηση Προγράμματος Digital Academy for ESG/Πρόγραμμα 2023
 • Keynote Speech
 • Governance Perspective I: Διαφάνεια και Κανονιστικό Πλαίσιο/CSRD
 • Governance Perspective II: Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στις ΜΜΕ
 • The Investor Perspective
 • Panel Discussion με θέμα Sustainability

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο workshop online στις 14.12.2022, 16:00-18:00.

Το workshop ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων

22.11.2022 | Online

Ανακαλύψτε πως μπορείτε να εκδίδετε και να αποστέλλετε τα τιμολόγιά σας στην αρμόδια αναθέτουσα αρχή μόνο ηλεκτρονικά. Στο online workshop του Digital Academy θα σας προσφέρουμε χρήσιμες συμβουλές για:

 • Την προσαρμογή της επιχείρησής σας στη νέα διαδικασία.
 • Την προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησής σας.
 • Τη διαδικασία της ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής τιμολογίων.

Το workshop ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Κλιματισμός ξενοδοχειακών χώρων

25.10.2022 | Online

Ανακαλύψτε λύσεις για τη βιώσιμη λειτουργία κλιματισμού σε ξενοδοχειακούς χώρους. Στο online workshop του Digital Academy θα σας προσφέρουμε χρήσιμες συμβουλές για να επιλέξετε και να χρηματοδοτήσετε ολοκληρωμένες λύσεις για:

 • Κλιματισμό δωματίων και κοινόχρηστων χώρων.
 • Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
 • Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης.

Το workshop ολοκληρώθηκε με επιτυχία.