Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
ESG: Νέο μοντέλο βιώσιμου τουρισμού

ESG: Νέο μοντέλο βιώσιμου τουρισμού

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 

16:00-18:30

Online
Ολοκληρώθηκε
Ανακαλύψτε πώς οι τοπικές αγορές μπορούν να ωφεληθούν από τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα.

Στο workshop θα αποκτήσετε εξειδικευμένες γνώσεις για πρακτικές βιωσιμότητας που μπορείτε να εντάξετε στην καθημερινότητα της επιχείρησής σας:

  • Το business case του βιώσιμου τουρισμού
  • Βιώσιμη ανάπτυξη στον τουρισμό
  • Πολυμορφία και συμπερίληψη στον τουρισμό
  • Περιβαλλοντική επίδραση του τουρισμού 
  • Τραπεζικά προϊόντα με έμφαση στο ESG

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του workshop ESG: Νέο μοντέλο βιώσιμου τουρισμού.

Video: ESG: Νέο μοντέλο βιώσιμου τουρισμού

ESG: Νέο μοντέλο βιώσιμου τουρισμού

 
 
Δείτε επίσης