Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων για επιχειρήσεις

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων για επιχειρήσεις

Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023

16:00-17:15

Online
Ολοκληρώθηκε
Ανακαλύψτε τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που απειλούν μια επιχείρηση, αλλά και τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισής τους με σωστή μεθοδολογία και κατάλληλα εργαλεία.

Στο workshop θα μάθετε όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που μπορεί να διατρέχει μια επιχείρηση:

  • Τα είδη των χρηματοοικονομικών κινδύνων και η σημασία της διαχείρισής τους
  • Ο ρόλος του Treasury στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων
  • Επιτοκιακός κίνδυνος και μέθοδοι αντιστάθμισης
  • Συναλλαγματικός κίνδυνος και μέθοδοι αντιστάθμισης

Το workshop πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Συνδέσμου Ελλήνων Χρηματοοικονομολόγων (Hellenic Association of Treasurers, HAT).

Video: Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων για επιχειρήσεις

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων για επιχειρήσεις

 
 
Δείτε επίσης