Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ποια είναι η στάση των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στον ψηφιακό μετασχηματισμό; Σε τι βαθμό έχουν ψηφιοποιηθεί; Τι κίνητρα έχουν; Ποια εμπόδια συναντούν; Δείτε τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας που έκανε η Eurobank σε συνεργασία με την Grant Thornton στις αρχές του 2019.

Διαβάστε αναλυτικά και κατεβάστε όλη την έρευνα της Eurobank και της Grant Thornton.

Κίνητρο η ποιότητα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης

Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τα οφέλη και την αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αναγνωρίζουν ότι συμβάλλει ιδιαίτερα στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών τους.

Ειδικά οι επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 5 εκατ. ευρώ θεωρούν τη βελτίωση των διαδικασιών τους βασικό κίνητρο για να προχωρήσουν στην ψηφιοποίησή τους.

Ωστόσο, για τις ελληνικές επιχειρήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν έχει εξελιχθεί ως κίνητρο για να διευρύνουν τους τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Δείτε τη στρατηγική της Ελλάδας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και οικονομίας, όπως την περιγράφει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εφαρμογές ψηφιακού μετασχηματισμού

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δηλώνουν πως έχουν εφαρμόσει ψηφιακό μετασχηματισμό, έστω σε κάποιο βαθμό. Οι περισσότερες έχουν εφαρμόσει κάποιες από τις βασικές ψηφιακές πρακτικές:

  • 1 στις 2 επιχειρήσεις δηλώνει πως εφαρμόζει σε κάποιο βαθμό ψηφιακό μετασχηματισμό στο digital marketing.
  • 4 στις 10 επιχειρήσεις δηλώνουν πως έχουν εφαρμόσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό ενέργειες ψηφιακού μετασχηματισμού στις συναλλαγές τους.
  • 1 στις 3 επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 50 εκατ. ευρώ δηλώνει πως έχει εφαρμόσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό ψηφιακό μετασχηματισμό στις εσωτερικές λειτουργίες της.

Ψηφιοποίηση σε χαμηλό επίπεδο

Παρά την εκτίμηση των ίδιων των επιχειρήσεων, λίγες είναι αυτές που έχουν πολύ υψηλό επίπεδο ψηφιοποίησης, δηλαδή αυτές που εφαρμόζουν τουλάχιστον 10 ψηφιακές πρακτικές, όπως ορίζει ο Δείκτης Ψηφιακής Έντασης (Digital Intensity Index - DII) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το επίπεδο ψηφιοποίησης αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον κύκλο εργασιών της.

Η χρήση τεχνολογιών cloud computing έχει χαμηλή διείσδυση, ειδικά στις μικρότερες επιχειρήσεις.

Για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού τους οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν τις πρακτικές τους κυρίως εσωτερικά (in-house) ή με ανάθεση σε εξωτερικό προμηθευτή (outsourcing), ειδικά οι επιχειρήσεις με τζίρο πάνω από 50 εκατ. ευρώ.

Περιορισμένη παρουσία στο διαδίκτυο

Η παρουσία των επιχειρήσεων στο διαδίκτυο με τρόπο που να αξιοποιεί πλήρως το digital marketing και τις ψηφιακές προωθητικές τεχνικών είναι ακόμη σε χαμηλό επίπεδο.

Από τις εμπορικές επιχειρήσεις, 7 στις 10 δεν έχουν e-shop ή δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα για να εμπορεύονται τα προϊόντα τους.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index – DESI) βρίσκεται στην 27η θέση από τις 28.

Εμπόδιο η έλλειψη πόρων

Ακόμη και οι μεγάλες επιχειρήσεις συναντούν εμπόδια στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Ανάμεσα στις μεγαλύτερες αιτίες γι’ αυτό είναι η έλλειψη γνώσης και η δυσκολία παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων.

Για την ποσοτική έρευνα

Η ποσοτική έρευνα που διεξήγαγε η Eurobank και η Grant Thornton έλαβε χώρα από τις 09.01.2019 έως τις 13.02.2019. 

Το δείγμα ήταν πανελλαδικό. Περιλάμβανε 624 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 500.000€ και πάνω.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις από την εταιρεία ερευνών αγοράς Kantar. Απάντησαν εμπορικοί διευθυντές, ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες, διευθυντές/υπεύθυνοι για τη λειτουργία της επιχείρησης, υπεύθυνοι ΙΤ ή κάποιο άλλο αρμόδιο στέλεχος που η εταιρεία υπέδειξε ως αρμόδιο να απαντήσει στην έρευνα.