Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ο όρος ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation) περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που υιοθετεί μια επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα που της προσφέρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες. Είναι μια συνεχής διαδικασία που δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, αλλά απαιτεί εκπαίδευση και υποδομές.

Βασικές τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού

Σύμφωνα με τον δείκτη DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι βασικές τεχνολογίες ψηφιακού μετασχηματισμού είναι:

 • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
 • Υπηρεσίες κινητής τεχνολογίας
 • Τεχνολογίες cloud
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things)
 • Ρομποτική και αυτοματοποίηση
 • Tρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing)
 • Tεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI)
 • Κυβερνοασφάλεια (cybersecurity)

Νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργούν νέες αγορές και πρωτοφανείς ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Τους ανοίγουν νέους δρόμους για να:

 • Ενσωματώνουν τις ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών τους στις διαδικασίες ανάπτυξης και παραγωγής τους.
 • Βελτιώνουν την ποιότητα και να αποφεύγονται τα λάθη κατά την παραγωγική διαδικασία.
 • Ενισχύουν τη διαφάνεια και την ευελιξία σε όλες τις ενέργειες της επιχείρησης.
 • Δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, αναπτύσσοντας τις εργασίες τους.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού πρέπει να αποκτήσουν τη σχετική γνώση και δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα. Έτσι μπορούν να διαμορφώνουν ένα εργασιακό περιβάλλον εξοικειωμένο με την ψηφιακή πραγματικότητα και τις ευκαιρίες που προσφέρει.

Πρόκληση η εκπαίδευση στην Ευρώπη

Μόνο λίγες επιχειρήσεις στην Ευρώπη αξιοποιούν πλήρως τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι περισσότερες συναντούν εμπόδια στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών.

Η αδυναμία αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων:

Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις παρέχουν στους εργαζομένους ψηφιακά εργαλεία, αγνοούνται σημαντικές αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Ψηφιακός μετασχηματισμός ελληνικών επιχειρήσεων

Η Ελλάδα κατατάσσεται 27η σε σύνολο 28 κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με τον DESI 2020. Τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται να έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο.

Δείτε τη στρατηγική της Ελλάδας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και οικονομίας, όπως την περιγράφει η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Προβάδισμα ανάλογα με μέγεθος, ηλικία και στάδιο ανάπτυξης

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών φαίνεται ότι ποικίλλει με το μέγεθος, την ηλικία και το στάδιο ανάπτυξης της επιχείρησης:

 • Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν σαφές πλεονέκτημα κατά την υιοθέτηση τεχνολογιών.
 • Οι μικρομεσαίες χρησιμοποιούν κυρίως τα κοινωνικά δίκτυα (47%) και το ηλεκτρονικό εμπόριο (σε περιορισμένο βαθμό).
 • Οι νέες επιχειρήσεις έχουν το ψηφιακό στοιχείο στο DNA τους και είναι πολύ πιο ευέλικτες απέναντι σε νέες τεχνολογίες.

Ωστόσο, η ένταξη πιο εξελιγμένων ψηφιακών τεχνολογιών παραμένει σε χαμηλό επίπεδο.

Ευρυζωνικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και social media

Στα θετικά στοιχεία της χώρας μας είναι οι κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η κάλυψη 4G στην Ελλάδα αυξήθηκε, πλησιάζοντας τον μέσο όρο της ΕΕ.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο ίδιο επίπεδο με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι δυνατό χαρακτηριστικό του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα.

Οι Έλληνες είναι ενεργοί χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ελλείψεις και ευκαιρίες

Βασικός ανασταλτικός παράγοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό και των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων και ψηφιακών υποδομών.

Υπάρχουν πολλές επιπλέον τεχνολογικές ευκαιρίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις, όπως διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, υπηρεσίες cloud και αυτοματισμός.

Έρευνες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα

Δείτε κι άλλα ευρήματα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ελλάδα από τις έρευνες που φιλοξενεί το Digital Academy της Eurobank: