Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εργασία από απόσταση: Πώς γίνεται σωστά

Μία ή περισσότερες ομάδες μιας εταιρείας μπορούν να εργαστούν αρμονικά και παραγωγικά, ακόμη κι αν το κάθε μέλος βρίσκεται σε διαφορετικό χώρο. Δείτε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για να έχετε τα μέγιστα αποτελέσματα.

Ευελιξία εργασίας
σε κάθε συνθήκη
Μείωση κόστους
μετακινήσεων
Αξιοποίηση ψηφιακών
τεχνολογιών

Τα κύρια πλεονεκτήματα της εργασίας από απόσταση

  • Ευελιξία ομάδας: Κάθε μέλος μπορεί να εργάζεται κανονικά από όπου κι αν βρίσκεται, σαν να ήταν στο γραφείο του.
  • Απρόσκοπτη λειτουργία επιχείρησης: Η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί, ακόμη κι αν κάποιες έκτακτες συνθήκες καθιστούν αδύνατη τη χρήση των εγκαταστάσεών της.
  • Αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων: Το προσωπικό εξοικειώνεται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων που προσφέρουν ευελιξία, εξοικονομούν χρόνο και εκπαιδεύουν σε σύγχρονους τρόπους εργασίας και ψηφιακές δεξιότητες.
  • Μείωση μετακινήσεων: Το κόστος της μετάβασης στο γραφείο μειώνεται τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την εταιρεία, ενώ έχει και περιβαλλοντικό όφελος.

Δείτε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές για να διατηρήσετε σε υψηλά επίπεδα την παραγωγικότητα, αλλά και τη διάθεση του προσωπικού σας: