Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παρακολούθηση της εμπειρίας πελάτη

Η παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών του e-shop γίνεται με συγκεκριμένους αριθμητικούς δείκτες. Ωστόσο, δεν είναι ξεκάθαρο πώς μπορείτε να παρακολουθείτε την εμπειρία πελάτη. Δείτε δείκτες που σας επιτρέπουν να μετρήσετε πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες σας από τις υπηρεσίες που τους προσφέρετε.

Μέτρηση ικανοποίησης πελατών
Οικονομικοί δείκτες πιστότητας
Παρακολούθηση τηλεφωνικού κέντρου

Τα βασικά για την παρακολούθηση της εμπειρίας πελάτη

  • Το ταξίδι αγοράς του πελάτη: Ποια είναι τα στάδια που έχει το ταξίδι αγοράς του πελάτη στην επιχείρησή σας.
  • Μέτρηση εμπειρίας και δείκτες ικανοποίησης: Ποιοι αριθμητικοί δείκτες σάς βοηθούν να βλέπετε πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες από τις υπηρεσίες σας και πώς να τους υπολογίζετε.
  • Οικονομικοί δείκτες πιστότητας: Με ποιους οικονομικούς δείκτες μπορείτε να διαπιστώσετε πόσο πιστοί είναι οι πελάτες στην επιχείρησή σας.
  • Μετρικές παρακολούθησης τηλεφωνικού κέντρου: Ποιοι δείκτες σας επιτρέπουν να ελέγχετε τη λειτουργεία του τηλεφωνικού κέντρου με το οποίο συνεργάζεστε.