Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Για να αναπτύξετε το διεθνές εμπόριο της επιχείρησής σας, χρειάζεστε εξειδικευμένα εργαλεία, υποδομές και τεχνογνωσία για τις εισαγωγές και εξαγωγές σας. Σας βοηθάμε να αναπτύξετε εξαγωγική δραστηριότητα με ανταγωνιστικούς όρους και σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση αξιόπιστων αγοραστών στο εξωτερικό μέχρι την ασφαλή αποστολή των προϊόντων σας. Διευκολύνουμε τις εισαγωγές σας για να μην διακόπτεται η ροή στην παραγωγή και την εμπορική δραστηριότητά σας.

Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος είναι ο συνεργάτης σας για να αναπτύξετε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές για την επιχείρησή σας.
   
Για τη χρηματοδότηση των εξαγωγών σας

Για τη χρηματοδότηση των εξαγωγών σας

Αποκτάτε ρευστότητα για να προχωρήσετε στην παραγωγή των προϊόντων και αποστολή των παραγγελιών στους πελάτες σας στο εξωτερικό με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ή χωρίς ασφαλιστική κάλυψη: χρηματοδότηση παραγγελίας εξαγωγής, προεξόφληση προθεσμιακής ενέγγυας πίστωσης, χρηματοδότηση με το πρόγραμμα Εξωστρέφεια της Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ΕΕΕΠ) κ.ά.

Με τη ρευστότητα αυτή εξασφαλίζετε καλύτερους όρους από τους προμηθευτές σας και εκτελείτε έγκαιρα ακόμη και μεγάλες παραγγελίες. Έτσι γίνεστε πιο ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά.

Για τη χρηματοδότηση των εξαγωγών σας
Διεθνείς συναλλαγές γρήγορα και με ασφάλεια

Διεθνείς συναλλαγές γρήγορα και με ασφάλεια

Πραγματοποιείτε συναλλαγές με τους συνεργάτες σας στο εξωτερικό γρήγορα, με ασφάλεια και χαμηλό κόστος. Διαχειρίζεστε με ευκολία τα φορτωτικά έγγραφα για τις εισαγωγές και εξαγωγές σας.

Ενημερώνεστε αμέσως για τα εισερχόμενα εμβάσματα από τους πελάτες σας στο εξωτερικό, με αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πληρωμή. Με e-Banking πληρώνετε γρήγορα τα τιμολόγια των προμηθευτών σας σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Διεθνείς συναλλαγές γρήγορα και με ασφάλεια
Μείωση εμπορικού και συναλλαγματικού κινδύνου

Μείωση εμπορικού και συναλλαγματικού κινδύνου

Προστατεύετε τον οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησής σας από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες με εργαλεία αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου. Κλειδώνετε τη συναλλαγματική ισοτιμία για συναλλαγές σας έως 12 μήνες μετά. Γνωρίζετε από την αρχή το κόστος των εμπορευμάτων που εισάγετε και τα έσοδα από τις εξαγωγές σας.

Ασφαλίζετε τα προϊόντα ή τις πρώτες ύλες που εισάγετε, καθώς και τα προϊόντα που εξάγετε σε πελάτες σας στο εξωτερικό. Προστατεύετε την επιχείρησή σας από οικονομικές ζημιές εάν συμβεί κάποιο ατύχημα ή ζημιά κατά τη μεταφορά τους.

Μείωση εμπορικού και συναλλαγματικού κινδύνου
Διεθνής προβολή και δικτύωση της επιχείρησής σας

Διεθνής προβολή και δικτύωση της επιχείρησής σας

Με τη διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου Exportgate.gr προβάλλετε την επιχείρησή σας διεθνώς και αναπτύσσετε εμπορική δραστηριότητα με το εξωτερικό. Ενημερώνεστε για τις ιδιαιτερότητες διάφορων χωρών, εντοπίζετε πιθανούς συνεργάτες και ελέγχετε την αξιοπιστία τους, πριν ξεκινήσετε τη συνεργασία σας, χωρίς να πρέπει να επισκέπτεστε διεθνείς εκθέσεις.

Συμμετέχετε σε επιχειρηματικές αποστολές που διοργανώνουμε στην Ελλάδα και το εξωτερικό για να φέρνουμε σε επαφή ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις με το Πρόγραμμα Go International.

Διεθνής προβολή και δικτύωση της επιχείρησής σας
Άμεση εξυπηρέτηση και τεχνογνωσία

Άμεση εξυπηρέτηση και τεχνογνωσία

Ο Επαγγελματικός Σύμβουλός σας είναι ο συνεργάτης σας για κάθε ανάγκη. Γνωρίζει την επιχείρησή σας, τις δραστηριότητες και τα σχέδιά σας. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και τις τάσεις στον κλάδο σας.

Σας ενημερώνει για τις διαδικασίες εξαγωγών και εισαγωγών, σας προτείνει τα κατάλληλα εργαλεία και σας καθοδηγεί ώστε να αναπτύξετε το εμπόριό σας στο εξωτερικό. Σας ενημερώνει για διεθνείς εκθέσεις και σας διευκολύνει με ταξιδιωτικές υπηρεσίες σε καλύτερες τιμές.

Συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους εξαγωγικούς φορείς της Ελλάδας και άλλους οργανισμούς για να ενισχύουμε την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Άμεση εξυπηρέτηση και τεχνογνωσία