Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια της ΕΕΕΠ

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια της ΕΕΕΠ

Ευνοϊκό επιτόκιο
χρηματοδότησης
Ρευστότητα
σε εξαγωγικές επιχειρήσεις
Χρηματοδότηση
μεμονωμένων τιμολογίων
Η Eurobank συμμετέχει στο πρόγραμμα Εξωστρέφεια της Ελληνικής Εταιρείας Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε. (ΕΕΕΠ), με στόχο τη στήριξη και την εξασφάλιση ρευστότητας προς τις εξωστρεφείς και δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Πώς χρηματοδοτούμε την επιχείρησή σας

Ανώτατο όριο χρηματοδότησης

Εξασφαλίζετε για την επιχείρησή σας ανώτατο όριο χρηματοδότησης έως 1.000.000€ με ευνοϊκό επιτόκιο. Αρκεί η επιχείρησή σας να πληροί τις προϋποθέσεις της ΕΕΕΠ και τα τραπεζικά κριτήρια.

Ποσό χρηματοδότησης

Το ποσό της χρηματοδότησης καλύπτει έως και το 80% της αξίας των ασφαλισμένων τιμολογίων με διάρκεια αποπληρωμής από 1 έως και 4 μήνες.

Διείσδυση σε νέες αγορές

Συνεργασίες με νέους αγοραστές και διείσδυση σε νέες αγορές με μειωμένο ρίσκο εφόσον απαλείφεται ο πιστωτικός κίνδυνος του αγοραστή.

Χρηματοδότηση μεμονωμένων τιμολογίων

Χρηματοδότηση μεμονωμένων τιμολογίων και όχι καρτέλας αγοραστή.

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι εξαγωγών

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία αίτησης, επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους εξαγωγών της Eurobank στο email: Trade_and_Supply_Chain_Finance@eurobank.gr