Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Flex FX

Flex FX

Αντιστάθμιση
συναλλαγματικού κινδύνου 
Ελάχιστη
δέσμευση κεφαλαίου
Προστασία
κερδοφορίας της επιχείρησης
Με την υπηρεσία Flex FX κλειδώνετε μια συναλλαγματική ισοτιμία και πραγματοποιείτε τις πληρωμές σε συγκεκριμένα ξένα νομίσματα με ασφάλεια για διάστημα έως 12 μήνες.

Χαρακτηριστικά του Flex FX

Απευθύνεται σε εισαγωγείς, εξαγωγείς ή επιχειρήσεις που κάνουν πληρωμές σε ξένο νόμισμα.

Με την υπηρεσία Flex FX κλειδώνετε μια συγκεκριμένη συναλλαγματική ισοτιμία για διάστημα από 1 έως 12 μήνες. Παράλληλα έχετε δυνατότητα πολλαπλών συμβολαίων.

Το Flex FX αφορά μόνο τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο ΗΠΑ, τη λίρα Αγγλίας, το φράγκο Ελβετίας και το γιεν Ιαπωνίας.

Το ελάχιστο ποσό προθεσμιακού συμβολαίου είναι 100.000€ με δυνατότητα τμηματικών εκτελέσεων.

Για την εκτέλεση πράξης Flex FX απαιτείται ελάχιστη δέσμευση κεφαλαίων:

 • 15% για πράξεις έως 6 μήνες.
 • 20% για πράξεις από 7 έως 12 μήνες.

Πώς ωφελείστε

Η υπηρεσία Flex FX σας επιτρέπει να:
 • Προστατεύεστε από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
 • Κοστολογείτε με ακρίβεια και να προστατεύετε το μεικτό περιθώριο κέρδους σας.
 • Τιμολογείτε τους πελάτες σας χωρίς αποκλίσεις καθώς γνωρίζετε εκ των προτέρων το κόστος των αγορών σας.
 • Δεσμεύετε ελάχιστα κεφάλαια με το χαμηλό διασφαλιστικό περιθώριο.
 • Έχετε ευελιξία στην ταμειακή διαχείριση με τη δυνατότητα τμηματικών (μερικών) εκτελέσεων.
 • Εκμεταλλεύεστε τις ευνοϊκές μεταβολές της ισοτιμίας με τη δυνατότητα πολλαπλών συμβολαίων.

Πώς λειτουργεί

Έστω ότι η επιχείρησή σας θα πραγματοποιήσει εισαγωγές ύψους 250.000$ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Οι ακριβείς ημερομηνίες διακανονισμού των εισαγωγών σας όμως δεν είναι ακόμη γνωστές.

Επιθυμείτε να προστατευτείτε από τυχόν ανατίμηση του δολαρίου και να εξασφαλίσετε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία για το σύνολο των εισαγωγών σας.

Με το Flex FX η επιχείρησή σας εξασφαλίζει σήμερα ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου 1,1400 με βάση την οποία θα γίνουν όλες οι εισαγωγές της για τους επόμενους 6 μήνες μέχρι το συνολικό ποσό των 250.000$.

Έστω ότι έχουμε ανατίμηση του δολαρίου, ειδικά κατά τις ημερομηνίες των τμηματικών εκτελέσεων. Στην περίπτωση αυτή, θα εκταμιεύσετε λιγότερα ευρώ για να αγοράσετε τα δολάρια που χρειάζεστε για τις εισαγωγές σας, σε σχέση με τα ευρώ που θα εκταμιεύατε χωρίς το Flex FX.

Σε περίπτωση υποτίμησης του δολαρίου όμως, θα συμβεί το αντίθετο.

Ενημερωθείτε για το Flex FX

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του Flex FX:

 • Επικοινωνήστε με την Επιχειρηματική Μονάδα Commercial Banking (Business Centre) που σας εξυπηρετεί.
 • Ελάτε σε ένα κατάστημά μας για να μιλήσετε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλό μας.
   

ΒΡΙΣΚΩ κοντινό κατάστημα

 

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Eurobank είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.