Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συχνές ερωτήσεις για το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – CRS)

Απαντάμε στις συχνές ερωτήσεις σας σχετικά με το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – Common Reporting Standard, CRS) και την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.