Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (EUR)

GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (EUR)

-0,93%
 
απόδοση 3 ετών (31.03.2023)
Χαμηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Μεσοπρόθεσμη
επένδυση

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (EUR) επενδύει σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς στην Ελλάδα. Στοχεύει στη διατήρηση του αρχικού κεφαλαίου και την παροχή αντίστοιχης απόδοσης με τη χρηματαγορά.