Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού

GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού

11,33%
 
απόδοση 3 ετών (31.03.2022)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού επενδύει σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.