Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού

GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού

-3,10%
απόδοση 3 ετών (31.12.2022)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού επενδύει σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.