Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού

GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού

MORNINGSTAR 3 star
10,53%
απόδοση 3 ετών (31.12.2022)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος
 

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού επενδύει σε μετοχές εταιρειών που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήρια του εξωτερικού. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.