Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού

GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού

MORNINGSTAR 4 star
-6,20%
απόδοση 3 ετών (31.03.2023)
Μεσαίος
επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού επενδύει σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Στοχεύει στη διατήρηση του αρχικού κεφαλαίου και την παροχή αντίστοιχης απόδοσης με τη χρηματαγορά. Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.