Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού

GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού

MORNINGSTAR 4 star
-2,63%
απόδοση 3 ετών (29.12.2023)
Μεσαίος
επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού επενδύει σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Στοχεύει στη διατήρηση του αρχικού κεφαλαίου και την παροχή αντίστοιχης απόδοσης με τη χρηματαγορά. Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.