Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Top 30 Select Σύνθετο αμοιβαίο κεφάλαιο

GF Top 30 Select Σύνθετο αμοιβαίο κεφάλαιο

Συμμετοχή
στην άνοδο των αγορών
Επιδίωξη 
διατήρησης κεφαλαίου
5ετής
επενδυτικός ορίζοντας
Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Top 30 Select Σύνθετο επιδιώκει να προσφέρει στοχευμένη θετική απόδοση στον μεριδιούχο που θα παραμείνει έως τη λήξη της επενδυτικής στρατηγικής. Απευθύνεται σε επενδυτές με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, που επιθυμούν να αναλάβουν έκθεση σε μετοχική αγορά με τρόπο που να περιορίζει τις ενδεχόμενες απώλειες.

Η περίοδος συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο έληξε στις 27.07.2023.

Κλείστε ραντεβού με έναν Personal Banker, για να ενημερωθείτε και να επενδύσετε στο αμοιβαίο κεφάλαιο GF Top 30 Select Σύνθετο.

Κλείνω ραντεβού

Η περίοδος συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο έληξε στις 27.07.2023.

Κλείστε ραντεβού με έναν Personal Banker για να ενημερωθείτε και να επενδύσετε στο αμοιβαίο κεφάλαιο GF Top 30 Select Σύνθετο.

Κλείνω ραντεβού

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.