Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Target Maturity V Ομολογιακό

GF Target Maturity V Ομολογιακό

Αγορά και διακράτηση
ως επενδυτική στρατηγική
Έως 3% η 1η ετήσια
επιδιωκόμενη διανομή μερίσματος
3ετής
επενδυτικός ορίζοντας
Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Target Maturity V Ομολογιακό απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς υπάρχει η δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος (σειρά μεριδίων Eurobank DIS), αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του. Για τον πρώτο χρόνο επιδιώκει τη διανομή μερίσματος έως 3%. Έχει προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 3 ετών και λήγει το αργότερο έως 31.10.2026. Η περίοδος συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο έληξε στις 13.10.2023.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.