Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Reserve Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Reserve Fund

MORNINGSTAR 1 star
-5,64%

απόδοση 3 ετών (31.03.2023)

Χαμηλός

επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Reserve Fund επενδύει σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ομολογιακές εκδόσεις που αξιολογούνται κατ’ ελάχιστο ως επενδυτικής διαβάθμισης. Επιπλέον, επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.