Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Income Plus $ | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Income Plus $

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Income Plus $

5,25%
απόδοση 5 ετών (29.03.2019)
Χαμηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Μεσοπρόθεσμος
επενδυτικός ορίζοντας
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Income Plus $ επενδύει σε καταθέσεις, μέσα χρηματαγοράς και ομόλογα σε δολάριο ΗΠΑ. Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια συντηρητική επένδυση σε δολάριο ΗΠΑ. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.