Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Greek Corporate Bond Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Greek Corporate Bond Fund

-3,43%
 
απόδοση 3 ετών (31.12.2022)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Μεσοπρόθεσμος
επενδυτικός ορίζοντας
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Greek Corporate Bond Fund επενδύει σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα κυρίως στην Ελλάδα και έχει μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.