Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Global Bond Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Global Bond Fund

MORNINGSTAR 3 star
-1,98%
απόδοση 3 ετών (29.12.2023)
Μεσαίος
επενδυτικός κίνδυνος
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Global Bond Fund επενδύει σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.