Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Global Bond Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Global Bond Fund

MORNINGSTAR 4 star
-6,90%
απόδοση 3 ετών (31.12.2022)
Μεσαίος
επενδυτικός κίνδυνος
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Global Bond Fund επενδύει σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα και κεφαλαιακά κέρδη. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.