Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Low

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Low

MORNINGSTAR 3 star
-6,45%
απόδοση 3 ετών (31.12.2022)
Χαμηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Global Low επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.