Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Equity Blend

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Equity Blend

MORNINGSTAR 3 star
11,95%
απόδοση 3 ετών (29.12.2023)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Equity Blend επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο με ευρύ γεωγραφικό προσανατολισμό. Οι επενδύσεις του έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.