Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Equity Blend

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Equity Blend

MORNINGSTAR 3 star
14,34%
απόδοση 3 ετών (31.12.2022)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Equity Blend επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο μετοχικό χαρτοφυλάκιο με ευρύ γεωγραφικό προσανατολισμό. Οι επενδύσεις του έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.