Α/Κ (LF) Fund of Funds Balanced Blend US Fund | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Balanced Blend US Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Balanced Blend US Fund

14,20%
απόδοση 3 ετών (30.09.2019)
Μεσαίος
επενδυτικός κίνδυνος
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Balanced Blend US Fund επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες στις αγορές των ΗΠΑ. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.