Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Balanced Blend Global

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Balanced Blend Global

MORNINGSTAR 3 star
-5,15%

απόδοση 3 ετών (31.12.2022)

Μεσαίος
επενδυτικός κίνδυνος
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Balanced Blend Global επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες και αγορές με μεγάλη διασπορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο. Απευθύνεται σε επενδυτές που επιθυμούν να προχωρήσουν σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις.