Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Balanced Blend Europe

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Balanced Blend Europe

MORNINGSTAR 3 star
4,40%
απόδοση 3 ετών (31.12.2020)
Μεσαίος
επενδυτικός κίνδυνος
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Balanced Blend Europe επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες. Εστιάζει στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.