Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Equity Global Equities

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Equity Global Equities

MORNINGSTAR 2 star
8,07%
απόδοση 3 ετών (31.12.2022)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Equity Global Equities επενδύει σε μετοχές που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Επενδύει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.