Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πώς συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

Πώς συμμετέχετε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

Online αίτηση στο gov.gr
για επιχορήγηση και δάνειο
Εύκολη παρακολούθηση
της αίτησής σας
Σύμβουλος έργου
για καθοδήγηση σε κάθε βήμα 
Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», κάνετε την αίτησή σας online στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Εάν θέλετε, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτησή σας με τη βοήθεια συμβούλου έργου.