Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Για να συνεχίσετε να κάνετε τις επενδυτικές συναλλαγές σας, πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και την αναθεωρημένη Σύμβαση λήψης και διαβίβασης – εκτέλεσης εντολών – Θεματοφυλακής Αξιών, με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η αποδοχή γίνεται μέσα από το e-Banking σας ή σε ένα κατάστημά μας.

Πώς κάνετε την αποδοχή των εγγράφων

Εύκολα και γρήγορα μέσα από το e-Banking σας

Συνδεθείτε με τους κωδικούς σας και επιλέξτε:

Προφίλ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις επενδυτικών συναλλαγών > Έγγραφα και συμβάσεις

Συνδεθείτε στο e-Banking για να κάνετε την αποδοχή ηλεκτρονικά.

Εάν δεν έχετε κωδικούς, μπορείτε να αποκτήσετε online κωδικούς e-Banking. Αρκεί να είστε πελάτης μας, να έχετε δηλώσει τον αριθμό κινητού σας και να έχετε ενεργή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank στο όνομά σας.

Δείτε βήμα-βήμα πώς αποκτάτε online κωδικούς e-Banking.

Με ραντεβού σε ένα κατάστημά μας

Δεν θα χρειαστεί να περιμένετε στην ουρά. Την ημέρα και ώρα του ραντεβού, θα σας καλέσουμε από την είσοδο του καταστήματος. Έτσι, θα μπείτε αμέσως για να κάνετε τη διαδικασία αποδοχής των εγγράφων για τις επενδυτικές συναλλαγές σας.

Κλείστε ραντεβού στο κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί.

Εάν συμμετέχετε σε κοινό χαρτοφυλάκιο

Όλοι οι δικαιούχοι ενός χαρτοφυλακίου πρέπει να ολοκληρώσουν την αποδοχή των εγγράφων με τον ίδιο τρόπο: με e-Banking ή σε κατάστημα.

Δεν μπορεί να γίνει συνδυασμός, δηλαδή κάποιοι να ολοκληρώσουν την αποδοχή ηλεκτρονικά και κάποιοι σε κατάστημα.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να έρθετε σε κατάστημά μας, όλοι οι συνδικαιούχοι του κοινού χαρτοφυλακίου πρέπει να έρθουν ταυτόχρονα στο ίδιο κατάστημα.

Εάν δεν μπορεί να έρθει την ώρα του ραντεβού κάποιος από τους συνδικαιούχους, τότε πρέπει:

 • Να κατεβάσει και να συμπληρώσει το έντυπο Πληρεξουσιότητας.
 • Να δώσει το συμπληρωμένο έντυπο σε κάποιον άλλον από τους συνδικαιούχους για να το προσκομίσει στο κατάστημα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Για να μπορέσετε να αποδεχτείτε τα έγγραφα για τις επενδυτικές συναλλαγές σας, είναι απαραίτητο:

 1. Να έχετε επικαιροποιήσει τα στοιχεία σας. Τα στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και εισοδήματός σας μπορείτε να τα επικαιροποιήσετε online μέσα από το eGov KYC χωρίς δικαιολογητικά.
  Εναλλακτικά, μπορείτε να ανεβάσετε τα έγγραφα επικαιροποίησης με ηλεκτρονική μεταφόρτωση (upload) μέσα από το e-Banking σας.
 2. Να έχετε κατηγοριοποιηθεί ως ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II). Μέσα από το e-Banking σας μπορείτε να ελέγξετε ή/και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία για την κατηγοριοποίησή σας:
  Προφίλ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις επενδυτικών συναλλαγών > Έγγραφα και συμβάσεις > Έγγραφα επενδυτικών υπηρεσιών MiFID II

Μόνο σε κατάστημα μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αποδοχής των εγγράφων για ορισμένα χαρτοφυλάκια:

 • Με ανήλικο δικαιούχο
 • Χωρίς συνδεδεμένο λογαριασμό
 • Ανενεργά (με ένδειξη inactive)
 • Νομικών Προσώπων