Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Από τις 12.12.2022 και μετά, για να συνεχίσετε απρόσκοπτα τις επενδυτικές συναλλαγές σας, πρέπει να αποδεχτείτε τους νέους Όρους Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και την αναθεωρημένη Σύμβαση υπηρεσιών λήψης και διαβίβασης – εκτέλεσης εντολών – Θεματοφυλακής Αξιών και να συμπληρώσετε το αναθεωρημένο ερωτηματολόγιο συμβατότητας με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Με το ερωτηματολόγιο συμβατότητας και τις πληροφορίες που μας παρέχετε, μας επιτρέπετε να εκτιμήσουμε κατά πόσο διαθέτετε την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία σχετικά με το συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία, προκειμένου να κρίνουμε εάν είναι συμβατό με εσάς. Σε περίπτωση που το επενδυτικό προϊόν/υπηρεσία δεν είναι συμβατό με τη γνώση και την εμπειρία σας ή εάν δεν μας έχετε δώσει την απαιτούμενη πληροφόρηση, έχουμε την υποχρέωση να σας προειδοποιήσουμε ανάλογα. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησής σας ισχύει για 4 χρόνια.

Πώς αποδέχεστε τα έγγραφα και συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο

Η αποδοχή των εγγράφων και η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει μέσα από το e-Banking σας ή με επίσκεψη σε ένα κατάστημά μας.

Εύκολα και γρήγορα μέσα από το e-Banking σας

Συνδεθείτε με τους κωδικούς σας και επιλέξτε:

Προφίλ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις επενδυτικών συναλλαγών > Έγγραφα και συμβάσεις

Συνδεθείτε στο e-Banking για να κάνετε την αποδοχή των εγγράφων και να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά.

Εάν δεν έχετε κωδικούς, μπορείτε να αποκτήσετε online κωδικούς e-Banking. Αρκεί να είστε πελάτης μας, να έχετε δηλώσει τον αριθμό κινητού σας και να έχετε ενεργή χρεωστική ή πιστωτική κάρτα Eurobank στο όνομά σας.

Δείτε βήμα-βήμα πώς αποκτάτε online κωδικούς e-Banking.

Με ραντεβού σε ένα κατάστημά μας

Την ημέρα και ώρα του ραντεβού, θα ξεκινήσετε άμεσα χωρίς αναμονή τη διαδικασία αποδοχής των εγγράφων και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συμβατότητας για τις επενδυτικές συναλλαγές σας.

Κλείστε ραντεβού στο κατάστημα Eurobank που σας εξυπηρετεί.

Εάν είστε πελάτης Private Banking, μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο από τα εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης Private Banking.

Εάν συμμετέχετε σε κοινό χαρτοφυλάκιο

Για την αποδοχή των εγγράφων

Όλοι οι δικαιούχοι ενός χαρτοφυλακίου πρέπει να ολοκληρώσουν την αποδοχή των εγγράφων με τον ίδιο τρόπο: με e-Banking ή σε κατάστημα.

Δεν μπορεί να γίνει συνδυασμός, δηλαδή κάποιοι να ολοκληρώσουν την αποδοχή ηλεκτρονικά και κάποιοι σε κατάστημα.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να έρθετε σε κατάστημά μας, όλοι οι συνδικαιούχοι του κοινού χαρτοφυλακίου πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα στο ίδιο κατάστημα.

Εάν δεν μπορεί να έρθει την ώρα του ραντεβού κάποιος από τους συνδικαιούχους, τότε πρέπει:

 • Να κατεβάσει και να συμπληρώσει το έντυπο Πληρεξουσιότητας.
 • Να δώσει το συμπληρωμένο έντυπο σε κάποιον άλλον από τους συνδικαιούχους για να το προσκομίσει στο κατάστημα.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου συμβατότητας

Οι δικαιούχοι ενός χαρτοφυλακίου μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο συμβατότητας:

 • Μέσα από το e-Banking τους
 • Με ραντεβού σε κατάστημά μας

Μπορεί να γίνει και συνδυασμός, δηλαδή κάποιοι να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά και κάποιοι σε κατάστημα. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις

Για να μπορέσετε να αποδεχτείτε τα έγγραφα για τις επενδυτικές συναλλαγές σας, είναι απαραίτητο:

 1. Να έχετε επικαιροποιήσει τα στοιχεία σας. Τα στοιχεία ταυτοποίησης, επικοινωνίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και εισοδήματός σας μπορείτε να τα επικαιροποιήσετε online μέσα από το eGov KYC χωρίς δικαιολογητικά.
  Εναλλακτικά, μπορείτε να ανεβάσετε τα έγγραφα επικαιροποίησης με ηλεκτρονική μεταφόρτωση (upload) μέσα από το e-Banking σας.
 2. Να έχετε κατηγοριοποιηθεί ως ιδιώτης ή επαγγελματίας πελάτης, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II). Μέσα από το e-Banking σας μπορείτε να ελέγξετε ή/και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία για την κατηγοριοποίησή σας:
  Προφίλ > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις επενδυτικών συναλλαγών > Έγγραφα και συμβάσεις > Έγγραφα επενδυτικών υπηρεσιών MiFID II

Μόνο σε κατάστημα μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αποδοχής των εγγράφων για χαρτοφυλάκια:

 • Με ανήλικο δικαιούχο
 • Χωρίς συνδεδεμένο λογαριασμό
 • Ανενεργά (με ένδειξη inactive)
 • Νομικών Προσώπων