Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

MiFID II

Το νέο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ (MiFID II) περιλαμβάνει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη MiFID I, κυρίως σε ό,τι αφορά στο εύρος των χρηματοπιστωτικών μέσων που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις προ-συναλλακτικής και μετα-συναλλακτικής διαφάνειας, στη διάρθρωση της αγοράς, στην ενίσχυση της διαφάνειας των συναλλαγών και στην προστασία των επενδυτών.

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Επιλέξτε διαφορετικό έτος ή τρίμηνο

Πίνακας Περιεχόμενο Αναφοράς Σύνδεσμος
1 Type of execution venue 2023-Q1-Table1-el.csv {{data[0].txt}}
2 Type of execution venue 2023-Q1-Table2-el.csv {{data[1].txt}}
3 Average Price & Value at Price Points 2023-Q1-Table3-el.csv {{data[2].txt}}
4 Daily Average, Weighted Average, High & Low Prices 2023-Q1-Table4-el.csv {{data[3].txt}}
5 Costs information 2023-Q1-Table5-el.csv {{data[4].txt}}
6 Likelihood of Execution - Number and Value of Orders, Quotes & Executions 2023-Q1-Table6-el.csv {{data[5].txt}}
7 Best Bid Offer and Size at Price Points 2023-Q1-Table7-el.csv {{data[6].txt}}
8 Average Spread, Best Bid Asks - Amended, Cancelled and Failed Orders, Fill or Kill 2023-Q1-Table8-el.csv {{data[7].txt}}
9 Average Times - Order Accepted and Execution; Request and provision of Quotes 2023-Q1-Table9-el.csv {{data[8].txt}}