Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ρύθμιση οφειλών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία με *.

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας
Πληροφορίες

Η Eurobank, προκειμένου να σας προτείνει την κατάλληλη λύση ρύθμισης των οφειλών σας, πρέπει να προβεί στον απαιτούμενο έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας.

Η αξιολόγηση αυτή θα γίνει και με χρήση των Συστημάτων Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς της Τειρεσίας ΑΕ.

Ενημερωθείτε για τα συστήματα της Τειρεσίας ΑΕ.

Ενημερωθείτε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον διαδικτυακό τόπο της Eurobank.

Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω και, εφόσον συμφωνείτε, επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο.

Σε σχέση με την υποβολή από την Τράπεζα της κατάλληλης πρότασης ρύθμισης της οφειλής για την οποία ενδιαφέρομαι και έχοντας ενημερωθεί για τα συστήματα της Τειρεσίας ΑΕ, δηλώνω ότι: