Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Διαφοροποιήστε το χαρτοφυλάκιό σας επενδύοντας σε ακίνητη περιουσία και έργα τέχνης. Εξελίξτε την επενδυτική στρατηγική σας με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες Private Banking της Eurobank και αναγνωρισμένους συνεργάτες μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διαμεσολάβηση ακινήτων

Σας καθοδηγούμε στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό: Λονδίνο, Βουκουρέστι, Σόφια, Βελιγράδι, Κίεβο και άλλες επιλεγμένες πόλεις. Ο Private Banker εντοπίζει ακίνητα που εκπληρώνουν τους επενδυτικούς στόχους σας και ταιριάζουν στο επίπεδο ρίσκου που μπορείτε να αναλάβετε.

Ασφάλιση ακινήτων

Προστατεύουμε την ακίνητη περιουσία σας καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα ασφαλιστικών κινδύνων: κλοπή, σεισμό, φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, αστική ευθύνη κ.ά. Για να διαμορφώσετε την πιο κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη για την ακίνητη περιουσία σας, μιλήστε με τον Private Banker σας.

Υπηρεσίες επένδυσης στην Τέχνη

Διεθνώς αναγνωρισμένοι συνεργάτες μας, ειδικοί στην τέχνη, σας καθοδηγούν στη συλλογή και διαχείριση έργων τέχνης. Εκτιμούν τις συνθήκες της αγοράς τέχνης και σας προτείνουν εναλλακτικές επιλογές για να πετύχετε την αναμενόμενη απόδοση. Σε συνεργασία με τον Private Banker σας, εξελίσσουν τη στρατηγική σας ανάλογα με τον επενδυτικό ορίζοντα και τον βαθμό κινδύνου που μπορείτε να αναλάβετε.

Εξελίξτε την επενδυτική στρατηγική σας

Μιλήστε με τον Private Banker σας για τις δικές σας ανάγκες:

  • 2109555141

Κλείνω ραντεβού

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες Private Banking είναι γενικές και μη δεσμευτικές.
Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.