Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Διερευνούμε και ανακαλύπτουμε τεχνολογίες αιχμής στην τραπεζική (FinTech). Τις ενσωματώνουμε στα δίκτυα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Με αυτές ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα της Eurobank και κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας. Δείτε ποιος είναι ο ρόλος και οι δεξιότητες των εργαζομένων μας στις οικογένειες σταδιοδρομίας της καινοτομίας.
   
Τεχνολογίες πληροφορικής

Τεχνολογίες πληροφορικής

Οι εργαζόμενοί μας υλοποιούν τους στρατηγικούς στόχους μας σε θέματα τεχνολογικής υπεροχής. Εκσυγχρονίζουν και βελτιστοποιούν τα συστήματά μας σε κάθε κλίμακα.
Τεχνολογίες πληροφορικής
Σχεδιασμός νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Σχεδιασμός νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Οι εργαζόμενοί μας σχεδιάζουν νέα προϊόντα και καινοτόμες υπηρεσίες. Εντοπίζουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης που φέρνουν την Eurobank ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
Σχεδιασμός νέων προϊόντων και υπηρεσιών
Digital banking

Digital banking

Οι εργαζόμενοί μας αναπτύσσουν πρωτοποριακές ψηφιακές υπηρεσίες τραπεζικής. Σχεδιάζουν και υλοποιούν εξελιγμένες εφαρμογές τραπεζικής που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του πελάτη και απλοποιούν την καθημερινότητά του.
Digital banking
Επιχειρησιακή ανάλυση και διαχείριση έργων

Επιχειρησιακή ανάλυση και διαχείριση έργων

Οι εργαζόμενοί μας εντοπίζουν τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες της Eurobank. Διαχειρίζονται μικρά και μεγάλα έργα που υλοποιούν τα επιχειρηματικά σχέδια και τη στρατηγική μας.
Επιχειρησιακή ανάλυση και διαχείριση έργων
Marketing και επικοινωνία

Marketing και επικοινωνία

Οι εργαζόμενοί μας μεταδίδουν τις αξίες μας. Προβάλλουν με συνέπεια την ταυτότητα της Eurobank και προστατεύουν την εικόνα της. Αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας μέσα στην καθημερινότητα του πελάτη.
Marketing και επικοινωνία