Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στο marketing και την επικοινωνία προβάλλουμε την ταυτότητα της Eurobank και ενισχύουμε την εικόνα της. Παρακολουθούμε τις αγορές δραστηριοποίησής μας. Σχεδιάζουμε στρατηγικές επικοινωνίας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Οι εργαζόμενοί μας στο marketing διεξάγουν έρευνες αγοράς και μελέτες του ανταγωνισμού. Σχεδιάζουν και υλοποιούν στρατηγικές για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε, υπάρχοντα και νέα.

Όσοι εργάζονται στην επικοινωνία σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα εταιρικής επικοινωνίας. Αναπτύσσουν εργαλεία επικοινωνίας και διαφήμισης. Διαχειρίζονται τις δημόσιες σχέσεις της Eurobank με τα μέσα ενημέρωσης, τους μετόχους, τους δημόσιους φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Βασικές δεξιότητες

Τα στελέχη μας στο marketing και την επικοινωνία διακρίνονται για τις αποτελεσματικές επικοινωνιακές ικανότητές τους και την άριστη χρήση του λόγου.

Παρακολουθούν την αγορά, αναλύουν αριθμητικά δεδομένα και προσδιορίζουν τάσεις και πρότυπα. Με βάση τα συμπεράσματα που εξάγουν, λαμβάνουν αποφάσεις και σχεδιάζουν έργα για να τις υλοποιήσουν. Οργανώνουν και διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους πόρους τους.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στο marketing και την επικοινωνία της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους οδηγούμε την καινοτομία στην Eurobank.