Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στον τομέα της πληροφορικής υλοποιούμε σημαντικούς στόχους στρατηγικής και καινοτομίας. Διασφαλίζουμε ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής που χρησιμοποιούμε καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες του Ομίλου Eurobank έγκαιρα και αποδοτικά.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Οι εργαζόμενοί μας είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των κεντρικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και εφαρμογών της Eurobank. Διασφαλίζουν την τεχνολογική υπεροχή μας και τη διαρκή εξέλιξή μας. Επιδιώκουν την απλοποίηση των εφαρμογών και των υποδομών μας για να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Βασικές δεξιότητες

Όσοι εργάζονται στις υπηρεσίες πληροφορικής παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κόσμο. Αξιολογούν και προλαμβάνουν τους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν τις τεχνολογικές υποδομές και τις λειτουργίες μας. Μελετούν τα πρότυπα, τις οδηγίες και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στους τομείς της πληροφορικής και εκπαιδεύουν σε αυτά τους εργαζόμενούς μας.

Για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες της Eurobank στον τομέα της πληροφορικής, αναλαμβάνουν σύνθετα τεχνολογικά έργα. Σχεδιάζουν εφαρμογές και αναπτύσσουν προγράμματα λογισμικού. Επιδιώκουν τη βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στα τεχνολογικά οφέλη και το κόστος υλοποίησης. Γι’ αυτό διαπραγματεύονται με τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στις τεχνολογίες πληροφορικής.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους οδηγούμε την καινοτομία στην Eurobank.