Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στο digital banking σχεδιάζουμε και υλοποιούμε πρωτοποριακές ψηφιακές εφαρμογές, υπηρεσίες και πλατφόρμες. Καλύπτουμε πρώτοι σύγχρονες ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών, μετόχων και επενδυτών μας. Το όραμά μας είναι να εξελιχτούμε στον πλέον προηγμένο και καινοτόμο χρηματοοικονομικό οργανισμό στη ΝΑ Ευρώπη.

Ο ρόλος των εργαζόμενών μας

Στο digital banking σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ψηφιακές υπηρεσίες, πλατφόρμες, λειτουργίες και διαδικασίες. Βελτιστοποιούμε την εμπειρία και την εξυπηρέτηση των πελατών μας και των ανθρώπων μας. Αναβαθμίζουμε το επιχειρηματικό μοντέλο μας και διαχέουμε την αξία της καινοτομίας στο εσωτερικό της Eurobank.

Βασικές δεξιότητες

Οι εργαζόμενοί μας στο digital banking παρακολουθούν τις τεχνολογίες αιχμής στην τραπεζική (FinTech). Ανακαλύπτουν και υιοθετούν καινοτομίες που διαμορφώνουν πρωτοπόρες βέλτιστες πρακτικές στη διεθνή αγορά.

Διαχειρίζονται την ψηφιακή παρουσία του Ομίλου Eurobank. Υλοποιούν ψηφιακές προωθητικές ενέργειες και στρατηγικές digital marketing.

Στα πολυσύνθετα ψηφιακά έργα οι εργαζόμενοί μας συντονίζουν τις εργασίες εξειδικευμένων ομάδων που υλοποιούν στρατηγικές omnichannel επικοινωνίας και καινοτομίας. Αξιολογούν τα οφέλη και τους κινδύνους και οδηγούν στην πορεία προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Eurobank.

Δείτε τις υπηρεσίες που έχουμε δημιουργήσει για την ηλεκτρονική τραπεζική της Eurobank.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στους τομείς digital banking της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους οδηγούμε την καινοτομία στην Eurobank.