Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δημήτριος Μίσκου

Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank AE, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι του σήμερα

 • Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Eurobank Holdings, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Διευθύνων Σύμβουλος στην NID Immobilien AG, εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων (Μάρτιος 2018 – Ιούνιος 2018)
 • Επικεφαλής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου πελατών ακίνητης περιουσίας και λιανικής στην τράπεζα HYPO NOE Group Bank AG (Μάιος 2011 – Μάρτιος 2018)
 • Μέλος του Management Board στην τράπεζα BAWAG PSK Wohnbaubank AG (2008-2011)
 • Μέλος του Supervisory Board στην τράπεζα Wiener Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank AG (2008-2011)
 • Μέλος του Supervisory Board στην τράπεζα NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (2008-2011)

Ο κ. Μίσκου διετέλεσε επίσης στην τράπεζα BAWAG PSK Wohnbaubank AG

 • Επικεφαλής του τμήματος Commercial Real Estate Finance and Large Voluminous Loans (2006-2011)
 • Επικεφαλής του Τμήματος Εμπορικών Δανείων (2002-2006)
 • Αναπληρωτής Επικεφαλής του Εμπορικού Τμήματος (1997-2002)
 • Αναπληρωτής Επικεφαλής του Τμήματος Πιστώσεων στα γραφεία της Βιέννης (1992-1997)

Σπουδές

 • Vienna University of Economics

Τόπος γέννησης

Έδεσσα


Δημήτριος Μίσκου
Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank AE, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3864/2010
Λήξη θητείας: 2021