Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιωάννης Χαδόλιας

Γραμματέας ΔΣ, Επικεφαλής Group Company Secretariat

Ευθύνη

Να ηγείται της μονάδας Group Company Secretariat και να παρέχει αποτελεσματική γραμματειακή υποστήριξη στα ΔΣ και στις Επιτροπές του ΔΣ της Eurobank και της Eurobank Holdings καθώς και στις σημαντικότερες Διοικητικές Επιτροπές αυτών, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το εταιρικό δίκαιο και τους κανονισμούς και τη διατήρηση αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού πλαισίου πολιτικών.

Γραμματέας

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Deputy Company Secretary στην Eurobank και την Eurobank Holdings (Σεπτέμβριος 2016 – Ιανουάριος 2021)
 • Επικεφαλής της Διεύθυνσης Group Corporate Governance στην Eurobank (Σεπτέμβριος 2009 – Αύγουστος 2016)
 • Subsidiaries Control and Compliance Manager στην Eurobank (Δεκέμβριος 2006 – Σεπτέμβριος 2009)
 • Επικεφαλής οικονομικών υπηρεσιών θυγατρικών εταιριών εξωτερικού και υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων (IR) στην εταιρεία λιανικής ένδυσης Sprider (μέλος του ομίλου Χατζηϊωάννου), εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Ιανουάριος 2006 – Δεκέμβριος 2006)
 • Επικεφαλής τμήματος ενημερωτικών δελτίων της Διεύθυνσης Corporate Finance στη χρηματιστηριακή εταιρεία Megatrust (μέλος του ομίλου Interamerican) (Οκτώβριος 1999 – Δεκέμβριος 2005)
 • Ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην Οικονομική Διεύθυνση της Cosmote (Ιούνιος 1999 – Σεπτέμβριος 1999)
 • Ελεγκτής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην PricewaterhouseCoopers (Σεπτέμβριος 1996 – Μάιος 1999)
 • Ελεγκτής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην DFK Hellas (Φεβρουάριος 1996 – Σεπτέμβριος 1999)

Σπουδές

 • Master of Science (MSc) in Project Analysis, Finance and Investment, University of York, York, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)

Πιστοποιήσεις επαγγελματικών προσόντων

 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας στην ειδικότητα παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (β1), απονεμηθέν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (2008)
 • Diploma in IFRS, απονεμηθέν από το Association of International Accountants, Newcastle, Ηνωμένο Βασίλειο (2006)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή-φοροτεχνικού Α’ Τάξης, απονεμηθείσα από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (2001)

Τόπος γέννησης

Αθήνα

 

Ιωάννης Χαδόλιας
Γραμματέας ΔΣ, Επικεφαλής Group Company Secretariat