Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Cinzia Basile

Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ

Συμμετοχή σε Επιτροπές του Ομίλου

Άλλοι ρόλοι της σήμερα

 • Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Eurobank Holdings
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Nikko AM Global Umbrella Fund (Απρίλιος 2022 – σήμερα)
 • Πρόεδρος του ΔΣ της Fincentro Finance S.p.A (Μάιος 2022 – σήμερα)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Nikko Asset Management Europe, εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Σεπτέμβριος 2019 – σήμερα)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Creditis Servizi Finanziari, χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή που εστιάζει σε προσωπικά δάνεια (Μάρτιος 2019 – σήμερα)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Zenith Service SPA, χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή που ειδικεύεται στη διαχείριση δομημένων χρηματοοικονομικών συναλλαγών στην Ιταλία (Σεπτέμβριος 2018 – σήμερα)
 • Πρόεδρος του ΔΣ της Brent Shrine Credit Union Limited (εμπορική επωνυμία της My Community), μιας πανεθνικής πιστωτική ένωσης που λειτουργεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και ειδικεύεται στις αποταμιεύσεις και τα δάνεια (Δεκέμβριος 2017 – σήμερα)

Ευρύτερη σταδιοδρομία

 • Στην Credit Suisse συνέστησε και διηύθυνε τις εργασίες διαχείρισης επενδύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων της Credit Suisse AG Investment Bank (Custom Markets) στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, έχοντας αρχικώς ενταχθεί στον οργανισμό το 2001
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας και Διαχείρισης Κινδύνων της Credit Suisse Custom Markets, μίας εταιρείας διαχείρισης υποστηριζόμενης από την Credit Suisse, με έδρα στο Λουξεμβούργο (Αύγουστος 2011 – Αύγουστος 2017)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας της Custom Markets plc και της Custom Markets QIAF, εταιρειών διαχείρισης υποστηριζόμενων από την Credit Suisse, με έδρα στην Ιρλανδία (Αύγουστος 2011 – Αύγουστος 2017)
 • Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρος της Επιτροπής Λειτουργίας και Κινδύνων της Custom Markets QIAF, θυγατρικής της Credit Suisse, με έδρα στην Ιρλανδία (Αύγουστος 2011 – Αύγουστος 2017)

Σπουδές

 • Thesis Scholarship (derivative instruments), London School of Economics, Ηνωμένο Βασίλειο
 • Juris Doctor Degree, University of Rome “La Sapienza”, Ιταλία
 • Erasmus Scholarship, University of Utrecht, Ολλανδία

Τόπος γέννησης

 Ρώμη, Ιταλία


Cinzia Basile
Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Eurobank ΑΕ
Λήξη θητείας: 2024