Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Eurobank FPS Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Eurobank Financial Planning Services) είναι 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank ΑΕ. Δραστηριοποιείται στη νέα αγορά εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαχείριση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων για λογαριασμό πιστωτικών ιδρυμάτων

Η Eurobank Financial Planning Services είναι κορυφαία εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις στην ελληνική αγορά. Είναι η πρώτη εταιρεία που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης απαιτήσεων σε τραπεζικούς και μη τραπεζικούς οργανισμούς που απέκτησαν χαρτοφυλάκια σύμφωνα με τον Ν.4354/2015.

Αποστολή της είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η παροχή των πλέον αποτελεσματικών υπηρεσιών διαχείρισης πιστώσεων στην ελληνική αγορά. Η Eurobank FPS αξιοποιεί τις στρατηγικές, τις υποδομές, τα συστήματα και το ανθρώπινο δυναμικό της με υπευθυνότητα προς το κοινωνικό σύνολο.

Βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ/NPL). Στοχεύει στην εξυγίανση χαρτοφυλακίων χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους, εξελιγμένα συστήματα πληροφορικής, εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και νέες βιώσιμες λύσεις για την εξυπηρέτηση οφειλών. Προτεραιότητα της Eurobank FPS είναι να αναζητά συναινετικούς διακανονισμούς με συνεργάσιμους δανειολήπτες.

Στόχος της εταιρείας είναι να μεγιστοποιεί την απόδοση των χαρτοφυλακίων που διαχειρίζεται και να διατηρεί την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος Eurobank στους πελάτες του.

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες που προσφέρει η Eurobank FPS.

Ιστορικό

Το 2006 ιδρύθηκε η εταιρεία Financial Planning Services (FPS), 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank, με καταστατικό σκοπό τη διαχείριση απαιτήσεων. Mετατράπηκε σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών αποκλειστικού σκοπού το 2009. Τρία χρόνια αργότερα μετονομάστηκε σε Eurobank Remedial Services (ERS).

To 2012 κλήθηκε να αναλάβει άλλη εταιρεία του Ομίλου, 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank, τη διαχείριση προβληματικών δανείων του τραπεζικού τομέα. Άλλαξε η επωνυμία της εταιρείας σε Εurobank Financial Planning Services (Eurobank FPS) και τροποποιήθηκε ο καταστατικός σκοπός της.

Το 2014 η Eurobank FPS έγινε η πρώτη εταιρεία που πρόσφερε εξυπηρέτηση σε τρίτους για τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια ενυπόθηκων δανείων, ως υπεργολάβος της Τράπεζας Eurobank.

Το 2015 θεσπίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο Αγοράς και Εξυπηρέτησης Τραπεζικών Δανείων (ΜΕΔ) σύμφωνα με τον Ν.4354/2015 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του.

Τον Μάρτιο του 2017 η Eurobank FPS έλαβε άδεια για τη διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Τον Σεπτέμβριο του 2017 απορρόφησε δια συγχωνεύσεως την ERS και διεύρυνε περαιτέρω τις δραστηριότητές της. Σύναψε σύμβαση για την εξυπηρέτηση ολόκληρου του χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής της Eurobank (ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις).

Τον Νοέμβριο του 2017 η Eurobank FPS σύναψε σύμβαση για την εξυπηρέτηση της πρώτης αγοραπωλησίας ΜΕΔ στην ελληνική αγορά.

Επικοινωνία

Eurobank Financial Planning Services
Κύπρου 27 και Αρχιμήδους
18346 Μοσχάτο
website: www.eurobank-fps.gr
email: fps@eurobank-fps.gr
Τηλ: 2104847500

Βόρεια Ελλάδα
Λέοντος Σοφού 18
54625 Θεσσαλονίκη

Ενημέρωση Επενδυτών
email: ir@eurobank-fps.gr

Αριθμός ΓΕΜΗ: 121602601000

Διευθύνων Σύμβουλος: Αναστάσιος Πανούσης